Teenused

  • maaparandustööd sh veekogud
  • teedeehitus
  • trassitööd (torude, elektrikaablite jms jaoks)
  • lumekoristustööd sh lume äravedu
  • materjalivedu kalluritega
  • rasketehnika rent koos tööjõuga
  • haljastustööd
  • puistematerjalide (liiv, kruus, killustik, freespuru jmt) müük
  • treilerveod

Comments are closed